Dzūkų kultūros pescivalis ČIULBA ULBA 2022
Lie 14 2022 - Lie 17 2022
Subartonys (Varėnos r.)

Jau tracųroz kvieciam susrynkc draugėn visus, katriem ne cik Dzūkijos kultūros praeicis, ale ir ateicis rūpi, katriej nori sucikc bendramincių ir pasmaudzyc dzūkų kultūron net keturias dzienas!

 

Bilietukai jau cia.

 

PĖDOS SAVON ŽEMĖN, O AKYS PLACIAI SVIETŲ REGI.
Tokia mūs šiųmetė mincis, katrų kvieciam kožnų iš jūs apmislįc. Mumiem šiciej žodziai yra apė mūs pescivalio bendruomenės žmogų – tokį, katris nori visa pažįc, katris yra atviras jį supanciam svietu, cekavas, ale ir neužmyršta savo krašto, savos žemełės ir išdzidziai neša tų savo kilmės vietos tapatybį, gerbia ir myli tos vietos paprocius, kultūrų, gamtų.

 

Šįmet kvieciam jumi pažįc Subartonis – kaimelį Merkinės apylinkėn, kur užgimė ir mūs traciojo pescivalio dzūkas-šviesuolis. Tai dėl’ ko renkamės Subartonyse? Ba ca gimė ir augo Vincas Krėvė-Mickevičius – grynakraujis dzūkas, rinkis tautosakų, rašytojas, dramaturgas, visuomenės veikėjas, katram šįmet būt sukakį 140 metų! Dalį programos renginių skyrsim šiam žmogu ir jo darbam pažįc.

 

Mūs pescivalis keliauna per Dzūkijos kaimus. Tep daugiau sužinom ir apė tan kaimelin gyvenusius šviesuolius, o ir visi rozu pleciam savo akiracius ir pažįstam vis kitus Dzūkijos kampelius, jų gamtų ir žmonis. Pyrmųroz būrėmės Mardasavan, kur minėjom Petrų Zalanskų, tadu Marcinkonyse, kur švintėm Juozo Averkos gimimo mecines.
Dartės – čėsas Subartonims ir Krėvei.

 

Tį eisim in žygius ir ekskūrsijas, dzūkiškai dainuosim ir šoksim, mokinsimės savo rankom pasdaryc tokius daiktus, katruos darė šitose vietose nog seno gyvenį žmonys, klausysim įdomiausių paskaitų ir diskusijų, akelas dziugysim ir dūšelas turcysim parodose, o auselas kap meduliu patepsim dzūkiškais poezijos ir prozos skaicymais.

 

Šalia pagrindzinės pescivalio programos pylnu pajėgumu veiks ir Vaikų kiemukas, dėl‘ to norim pakviesc jaunas šeimynas su vaikuciais drąsiai pas mumi važuoc – būsit laimyngi ir jūs, ir jūs vaikai!

 

Vos neužmiršom, dar viena naujiena – pyrmųroz mūs pescivalin atkeliauna teatrai, katriej mumiem parodzis ne vienų vaidzinimų po atviru dangum!

 

PROGRAMA JAU GRAIT!

 

Pescivalį remia Lietuvos kultūros taryba, Varėnos rajono savivaldybė.

 

Nog šių metų pescivalį „Čiulba ulba“ organizuojam visiškai savanoriškai tam raikalu inkūrį VšĮ Samanukės.
Aglės ir Roko Kašėtų subūrtas jaunų žmonių būrys dalinas bendrom idėjom ir siekiais kelc dzūkų kultūrų ir būrc jai neabejingus žmonis in vienų dzidelį ratų.
Jei rasis norincų paremc mūs VšĮ ir tep mus pascipryc, mielai prijimsim jūs paramų!
VŠĮ SAMANUKĖS
LT053500010014878191
Mokėjimo paskirtis: Parama Dzūkų kultūros festivaliui gyvuoti
Dėkavojam!

 

Daugiau ape festivalį.