Iniciatyva „Pakelk akis“: šalikais pasipuošė miesto skulptūros
2019 gruodžio, 13d.

„Pakelk akis” – sako Alytaus kultūros vadybos akademija (AKVA) – ar jau pastebėjai miestu keliaujančią šventinę dvasią ir pasipuošusias miesto skulptūras? Šiltais šalikais jau „apkabintos” keturios skulptūros „Jaunystė”, „Patrimpas”, „Vartai” ir Sveikatingumo skvero angelas. Artimiausiu metu pasipuoš ir skulptūra „Narvelis gegutei”.

 

Kartu su bendruomenėmis AKVA įgyvendina iniciatyvą „Pakelk akis”, jos pagrindinė idėja – įtraukiant bendruomenes, prisidėti prie miesto kalėdinės nuotaikos kūrimo ir atkreipti alytiškių bei miesto svečių dėmesį į Alytuje esančias skulptūras, jas papuošti spalvingais šalikais bei pakviesti trumpai sustoti šventiniame šurmulyje ir kasdieniuose darbuose, įkvėpti bei pakėlus akis apsižvalgyti aplink.

 

Prie Alytaus kultūros vadybos akademijoje gimusios iniciatyvos noriai prisijungė Alytaus kultūros centras, Alytaus miesto teatras, Vingio gatvės 6-ojo namo gyventojai, Alytaus S. Kudirkos ligoninė ir Teatro stiprinimo fondas.

 

Bendruomenės atrinko skulptūras, gamino šalikus, organizavo puošybą. Už paramą medžiagomis, iš kurių buvo gaminami šalikai, dėkojame UAB „KIRPTĖ”, už techninę pagalbą juos kabinant – UAB „MONTUOTOJAS”.

 

Skulptūroms, pasitinkančioms didžiąsias metų šventes kitaip – Vilniaus gatvėje esančiam ,,Patrimpui” (autoriai J. Meškelevičius ir A. Mainelis) ir skulptūrai ,,Vartai” (autorius V. Narutis) esančiai Jaunimo parke šalikus pagamino AKVA nariai. Pastaroji skulptūra miestiečiams turbūt yra geriau žinoma arkliukų vardu, nes šiai skulptūrai autorius panaudojo netradicines medžiagas ir šiuolaikiškai interpretavo senovės lietuvių pomėgį puošti namų stogus stilizuotomis žirgų galvomis.

 

Š. Šimylyno skulptūrai „Jaunystė”, esančiai Kauno gatvėje, šaliką ruošė visas Kultūros centro kolektyvas, vieni prisidėjo mintimis, kiti darbais. Alytaus kultūros centro bendruomenė džiaugiasi šia proga, leidusia susiburti bendrai veiklai, ir  nekantrauja, kada važiuodami Kauno gatve galės pamojuoti jau nebešąlančiai skulptūrai.

 

Taip pat Alytaus kultūros centras prie šios iniciatyvos paragino prisijungti ilgamečius įstaigos draugus – Alytaus S.Kudirkos ligoninę, jai padėjo gaminti šaliką. Šiuo dviejų bendradarbiaujančių įstaigų pagamintu šaliku Alytaus S.Kudirkos ligoninė papuošė ligoninės Sveikatingumo skvere esančią skulp­to­riaus Sau­liaus Lam­pic­ko su­kur­tą an­ge­lo, ne­šan­čio van­de­nį, skulp­tū­rą.

 

Visai netrukus šaliku bus apgaubta ir Jaunimo parke esanti Kęstučio Musteikio skulptūra ,,Narvelis gegutei”. Šaliką šiai skulptūrai gamino Vingio gatvės 6-ojo namo bendruomenė. Jis buvo mezgamas ne vieną dieną, kaimynai karpė medžiagos juosteles, vėliau jas nėrė į bendrą šaliką, daug savo rankų darbo čia įdėjo gydytoja Birutė Maciulevičienė.

 

Vingio g. 6 namo bendruomenė toliau kuria naujas iniciatyvas ir gruodžio 14 dieną 11:30val. šalia šios skulptūros organizuoja edukacinį užsiėmimą, skirtą kalbėti apie gyvūnų teises.

 

Šventinė šalikų akcija „Pakelk akis”  nėra pirmoji AKVA organizuojama akcija, per šių metų Alytaus miesto gimtadienio šventės metu Alytaus kultūros vadybos akademija kvietė miesto gyventojus ir svečius prisijungti ir dalyvauti pozityvumo akcijoje ,,Šypsotis lengva”.

 

Alytus ruošiasi priimti kultūros karūną. 2022 metais miestas taps Lietuvos kultūros sostine. Projekto ,,Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus”  paruošiamieji darbai jau prasidėję, o rengėjai siekia, kad kultūra pasiektų kiekvieną ir miesto gyventojai būtų ne tik kultūros produkto vartotojai, tačiau ir kūrėjai.

 

Pradėjus vykdyti projekto ,,Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus” įgyvendinimo programos 2019–2023 metų priemonių planą, vasario mėnesį startavo ,,Alytaus kultūros vadybos akademija – AKVA”. Jau beveik metus veikianti akademija subūrė miesto bendruomenių atstovus, žmones, pri­klau­san­čius skir­tin­goms am­žiaus gru­pėms, dir­ban­čius įvai­rio­se pro­fe­si­nė­se sri­ty­se (ar­chi­tek­tai, tei­si­nin­kai, mo­ky­to­jai, stu­den­tai ir kt. – nuo gim­na­zis­to iki dok­to­ran­to) ben­dram tikslui: su­jun­giant kul­tū­ri­nę edu­ka­ci­ją, kū­ry­bą ir va­dy­bą pri­si­dė­ti prie Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo ge­ri­ni­mo.